separadore-02

des

Disseny

Es pot entendre el disseny publicitari com l’aparença de certs productes quant a les seves línies, formes i funcionalitats. A l’hora de dissenyar, la persona no només té en compte aspectes estètics, sinó també funcionals i tècnics, així com l’encertada distribució de colors o formes que ajudaran a transmetre un missatge de la forma més òptima possible.

com

Comunicació

La paraula “comunicar” significa compartir una informació de qualsevol tipus: emocions, idees, conceptes, necessitats... Entenem la comunicació com un intercanvi de significats entre individus mitjançant un sistema de símbols a través dels quals un emissor dóna a conèixer una informació i un receptor és capaç d’entendre-la.

pub

Publicitat

La publicitat és una vessant de la comunicació a través de la qual un anunciant transmet informació amb la finalitat d’incidir sobre les actituds i comportaments dels destinataris i així persuadir i influir en els processos de percepció positiva envers una marca o producte.

Social Media

face  twitter  you  instagram